Times Sudoku Championship - 2016

Discussion Thread
Times Sudoku Championship 2016


Times Sudoku Championship 2016 - Finals Results
City Results Summary - Top 3

Rank Chennai Delhi Mumbai Bangalore
1Pranav Kamesh SAkash Doulani Jaipal ReddyGaurav K Jain
2Ezhilarasi MAbhisaar MehraKartik ReddyVishal
3Ravichandran KShambo DebnathShristi KejriwalHarmeet Singh

Complete Results - Chennai

Rank Points Name SubTime C1 C2 C3 C4 C5 C6 V1 V2
160Pranav Kamesh S46:5846788999
260Ezhilarasi M47:1046788999
360Ravichandran K59:0346788999
460Sreejith Srikrishnan60:0046788999
551Gayathri Satishkumar60:0046788099
551Muthukrishnan60:0046788990
551Sukanya Srikantan60:0046788990
551Varun R60:0046788990
551Venkatachalam V60:0046788990
551Vishnupriya C N60:0046788990
1145Sahil S Kankaria60:0040788990
1243Lakshmi Samudrala60:0046708990
1243Pavithra Ravi60:0046780990
1442Preethi K60:0046788900
1442Ramya N S60:0046788900
1442Salam Bai V60:0046788090
1741Ganesan K60:0000788990
1838Gunasundhari D60:0040088990
1838Sundara Raman M60:0006788090
2034Chirag N Rajani60:0046708900
2034Devapriya R60:0046780900
2034Priyanka Srivastava60:0046780900
2034Shraman R60:0046780900
2433Balachandra Mohan60:0046788000
2433Kumaresan R60:0046788000
2630Swarnameena G60:0040008990
2729Janaki Santhanam60:0006788000
2828Sridhar K60:0040780900
2828Taher Khety60:0040708090
3027Shalabh Aggarwal60:0040788000
3125Manav M Chawla60:0046780000
3125Priya Variar60:0046780000
3125Varalakshmi B60:0046780000
3423Suriya Prakash S S60:0000788000
3522Kartheek Goli60:0006700090
3621Sripar Jain J60:0040008900
3621Sudhish Sridhar60:0040080090
3621Usha Tholgappian60:0040080900
3919Naveen V60:0046000900
3919Srihari B60:0040780000
3919Vasanthi V60:0040780000
4211Padmanaban T60:0040700000
439Ravishankar R 60:0000000900

C1 = Classic 1  •  C2 = Classic 2  •  C3 = Classic 3  •  C4 = Classic 4
C5 = Classic 5  •  C6 = Classic 6  •  V1 = Variant 1  •  V2 = Variant 2