Times Sudoku Championship - 2016

Discussion Thread
Times Sudoku Championship 2016


Times Sudoku Championship 2016 - Finals Results
City Results Summary - Top 3

Rank Chennai Delhi Mumbai Bangalore
1Pranav Kamesh SAkash Doulani Jaipal ReddyGaurav K Jain
2Ezhilarasi MAbhisaar MehraKartik ReddyVishal
3Ravichandran KShambo DebnathShristi KejriwalHarmeet Singh

Complete Results - Mumbai

Rank Points Name SubTime C1 C2 C3 C4 C5 C6 V1 V2
186Jaipal Reddy34
286Kartik Reddy34
376Shristi Kejriwal44
469Jaykumar Patel51
569Prabha Doshi51
661Chandrashekhar Todur59
754Mukesh Lalwani60
851Anushka Singh60
851R Subramanian60
851Geeta Chapru60
851Shreyans Jain60
851Deepika Ramshetty60
851Arwa Poonawala60
851Vivek Sonawane60
851Mahmood Ahmed Nasiruddin Khan60
851Madhav Bene60
1745Ravi Rana60
1844Harsha Bhasgare60
1942Aarthi Bhandary60
1942Deepti Garg60
1942Rajesh Baniya60
1942Abhishek Goenka60
1942Dr. Bijal Dharod60
2438A.T. Jadhav60
2536Utkaarsh Somaiya60
2536Komal Shah60
2536Shanu Ram Lulla60
2834E. S. Subramanian60
2834Chinmay Thakare60
2834Chandan Mehta60
3133Rahul Chowath60
3229Yashada Nimkar60
3229Kalpana Mehta60
3428Nilisha Oza60
3526Smita Sachin Kalambe60
3526Priyanka Agrawal60
3526Prateek Bankad60
3526Umakant Kale60
3526Sagar Prabhakar Ravrane60
4021Ramesh Kumar Swarnakar60
4119Prerana Shah60
4119Stefi Clement60
4318Nrupini Mehta60
4417Roshan Shinde60
4513Nishigandha Joshi60
4612Usha Ahuja60
4711Priti Pancholi60
4810Suma Chandraya Acharya60

C1 = Classic 1  •  C2 = Classic 2  •  C3 = Classic 3  •  C4 = Classic 4
C5 = Classic 5  •  C6 = Classic 6  •  V1 = Variant 1  •  V2 = Variant 2