Discussion Thread

Sudoku Mahabharat 2014-15 Final Results

NameCityRound 1Round 2Round 3Round 4Round 5TotalRank
Amit SowaniBangalore1953852052004010251
Rakesh RaiChennai1954151601955010152
Gaurav Kumar JainBangalore135425160215369713
Akash DoulaniKolkata234390130115509194
Jayant AmetaBangalore195374160123509025
Rajesh KumarBangalore170339120115407846
Kunal VermaBangalore1653459585447347
Ashish KumarChennai135290115115507058
Harmeet SinghBangalore145290105115446999
Zalak GhetiaBangalore1352251451154466410
Neeraj MehrotraShillong1152601101154064011
M. EzhilarasiChennai1602151151153263712
K. RavichandranChennai1102251001154059013
Shaheer RahmanBangalore13525575704457914
Sai Karthik BurraBangalore120150701154049515
C V A Ravi KumarHyderabad11015090754446916
Varun RChennai7518070855046017
R. KumaresanChennai8522560303243218
Deepika MoningiBangalore3517580704440419
Aditi SeshadriSudoku Champs11070110404037020
Shri Vasantha S SBangalore7515065403436421
Sanket SaxenaBangalore856560853633122
T. N. VenkateshBangalore706580703331823
PURVI SHAHMumbai504090853630124
D. DevarajanCoimbatore653585452825825
Parag JainBangalore85408002823326
Manikodi RathinamChennai70356504421427
Priyanka BansalBangalore65055304019028

Round 1 - Yudhisthira - Results

NameC 01C 02C 03C 04C 05C 06C 07C 08C 09C 10BonusTotalRank
Aditi Seshadri15151520202511015
Akash Doulani1501520202525253035242341
Amit Sowani15202025252530351952
Ashish Kumar151515202025251359
C V A Ravi Kumar15151520202511015
D. Devarajan151515206525
Deepika Moningi15203528
Gaurav Kumar Jain1515152020250251359
Harmeet Singh151520202525251458
Jayant Ameta15202025252530351952
K. Ravichandran15151520202511015
Kunal Verma151515202025025301656
M. Ezhilarasi15151520202525251607
Manikodi Rathinam151520207023
Neeraj Mehrotra202025252511514
Parag Jain15151520208518
Priyanka Bansal151515206525
PURVI SHAH1515205027
R. Kumaresan15151520208518
Rajesh Kumar152020252530351705
Rakesh Rai1515152020252525351952
Sai Karthik Burra151502020252512013
Sanket Saxena151520358518
Shaheer Rahman1515152020025251359
Shri Vasantha S S151520257521
T. N. Venkatesh151520207023
Varun R151520257521
Zalak Ghetia151515202025251359
NameOEInEKillArroOutsERToroConsBonusTotalRank
Aditi Seshadri35357021
Akash Doulani4035403035456535653903
Amit Sowani4035403035456535603854
Ashish Kumar404030354565352908
C V A Ravi Kumar40456515018
D. Devarajan353526
Deepika Moningi3540356517517
Gaurav Kumar Jain40354030354565351004251
Harmeet Singh404030354565352908
Jayant Ameta40354030354565843745
K. Ravichandran404035456522512
Kunal Verma4035403035456535203456
M. Ezhilarasi404035653521515
Manikodi Rathinam353526
Neeraj Mehrotra4035403035453526010
Parag Jain404024
Priyanka Bansal028
PURVI SHAH404024
R. Kumaresan404035456522512
Rajesh Kumar40354035456535443397
Rakesh Rai4035403035456535904152
Sai Karthik Burra4030354515018
Sanket Saxena30356522
Shaheer Rahman40403035456525511
Shri Vasantha S S4030354515018
T. N. Venkatesh35306522
Varun R403540303518016
Zalak Ghetia404035456522512

Round 3 - Arjuna - Results

NameRelay 1Relay 2Relay 3Relay 4Relay 5Relay 6BonusTotalRank
TMBTMBTMBTMBTMBTMB
Aditi Seshadri5105555510105515151011010
Akash Doulani51055555101052015515101306
Amit Sowani5105555510105201551515101515302051
Ashish Kumar510555551010520155101158
C V A Ravi Kumar51055555105205109015
D. Devarajan5105555510105208517
Deepika Moningi510555555205108018
Gaurav Kumar Jain510555551010520155151510151602
Harmeet Singh51055555101052015510512
Jayant Ameta510555551010520155151015151602
K. Ravichandran51055555101052051010013
Kunal Verma51055555520155109514
M. Ezhilarasi510555551010520515101158
Manikodi Rathinam55555510105106524
Neeraj Mehrotra5105555510105515151011010
Parag Jain510555555205108018
Priyanka Bansal51055555155528
PURVI SHAH51055555551515109015
R. Kumaresan5105555510556026
Rajesh Kumar510555551010520155151207
Rakesh Rai510555551010520155151510151602
Sai Karthik Burra510555551055107022
Sanket Saxena5105551010556026
Shaheer Rahman10551051515107521
Shri Vasantha S S51055555101056524
T. N. Venkatesh51055555101055108018
Varun R510555101055107022
Zalak Ghetia5105555510105201551515101455

Round 4 - Nakula - Results

NameExpandOverCompLinkBonusTotalRank
Aditi Seshadri404023
Akash Doulani4030451155
Amit Sowani40603045252002
Ashish Kumar4030451155
C V A Ravi Kumar30457518
D. Devarajan454522
Deepika Moningi40307019
Gaurav Kumar Jain40603045402151
Harmeet Singh4030451155
Jayant Ameta40304581234
K. Ravichandran4030451155
Kunal Verma40458514
M. Ezhilarasi4030451155
Manikodi Rathinam027
Neeraj Mehrotra4030451155
Parag Jain027
Priyanka Bansal303025
PURVI SHAH40458514
R. Kumaresan303025
Rajesh Kumar4030451155
Rakesh Rai40603045201953
Sai Karthik Burra4030451155
Sanket Saxena40458514
Shaheer Rahman40307019
Shri Vasantha S S404023
T. N. Venkatesh40307019
Varun R40458514
Zalak Ghetia4030451155