Times Sudoku Championship - 2016

Discussion Thread
Times Sudoku Championship 2016


Times Sudoku Championship 2016 - Finals Results
City Results Summary - Top 3

Rank Chennai Delhi Mumbai Bangalore
1Pranav Kamesh SAkash Doulani Jaipal ReddyGaurav K Jain
2Ezhilarasi MAbhisaar MehraKartik ReddyVishal
3Ravichandran KShambo DebnathShristi KejriwalHarmeet Singh

Complete Results

Chennai   •   Delhi   •   Mumbai   •   Bangalore